20 czerwca

 

Światowy Dzień Uchodźcy

WRD2014-0

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

W przypadającym dziś Światowym Dniu Uchodźcy UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) poinformował, że liczba uchodźców, azylantów i uchodźców wewnętrznych na całym świecie, po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, przekroczyła 50 milionów osób.

Uchodźca to osoba, która zmuszona została do opuszczenia terenu, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności, najczęściej sytuacja ta związana jest  z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych. Według Konwencji Genewskiehj z 1951 roku uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej.

W najnowszym raporcie UNHCR wylicza, że aż 51,2 mln osób zostało przymusowo wysiedlonych w 2013 r., to jest o 6 milionów więcej niż w 2012 roku. Wynika to przede wszystkim z konfliktu w Syrii, a także w Republice Środkowoafrykańskiej i Sudanie Południowym. Ta ogromna rzesza uchodźców potrzebuje pomocy i wparcia, tym trudniejszego, że aż 33,3 mln osób zostały zmuszone do ucieczki do innych części kraju ogarniętego konfliktem.

dzień uchodźcy_o

Źródło: UNHCR

Postaw sobie pytanie co zrobiłabyś/zrobiłbyś w sytuacji wyboru pomiędzy narażaniem życia swojego i swojej rodziny a pozostawienie całego dorobku życia, rozstanie z bliskimi i ucieczką w nieznane w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Co roku miliony osób stają przed takim wyborem. Aż 80 % uchodźców to kobiety i dzieci.

Światowy Dzień Uchodźcy został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby uczcić odwagę, siłę i determinację kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów pod groźbą prześladowań, konfliktów i przemocy.

Z son­da­żu przy­go­to­wa­ne­go dla UNHCR przez TNS Hoffmann na reprezentatywnej 1000-osobowej grupie respondentów wynika, że Po­la­cy są po­zy­tyw­nie na­sta­wie­ni do uchodź­ców. Sym­pa­tię dla nich de­kla­ru­je 82% an­kie­to­wa­nych, a 73% sądzi, że Pol­ska po­win­na po­ma­gać oso­bom, które opu­ści­ły swój kraj z po­wo­du prze­śla­do­wań i konfliktów. Ponad 2/3 respondentów uważa, że nasz kraj po­wi­nien przyj­mo­wać uchodź­ców, ponad połowa sądzi, że przyj­mo­wa­nie uchodź­ców jest ko­rzyst­ne dla spo­łe­czeń­stwa, gdyż uchodźcy mogą wzbo­ga­cić życie kul­tu­ral­ne i przy­czy­nić się do rozwoju rynku pracy. Z drugiej jednak strony, aż 47% obawia się przywleczenia przez uchodźców chorób zakaźnych, a 43% sądzi, że uchodźcy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

Dowiedz się więcej:

Strona Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (pl)

Historie uchodźców na stronie UNHCR (pl)

Tagi: , ,

Listopad 2022

pon wt śr czw pt sob nie
1
3
4
5
6
7
8
9
  • Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe święta

Zapisz się do newslettera