Kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel./fax 42 632 81 18
https://www.zrodla.org