O projekcie

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom, że życie w mieście może oferować funkcjonowanie w środowisku o wysokiej jakości, a rozwiązaniem problemu niezrównoważonych miast nie jest ucieczka na przedmieścia, lecz praca nad „zazielenianiem” terenów zurbanizowanych i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców.
Wszystkie działania projektu opierają się o ideę internetowego kalendarza ekologicznego mieszczucha. Chcemy wykorzystać kalendarz ekologiczny jako narzędzie służące zmianie postaw zarówno indywidualnych osób, jak i placówek oświatowych czy firm.

Kalendarz będzie wyjaśniał pochodzenie święta, znaczenie problemu, do którego się odnosi, a przede wszystkim stawiał przed odbiorcami ekologiczne wyzwania. Kalendarz – będący stroną internetową – obejmie wszystkie spopularyzowane „dni ekologiczne”, popularne święta i ważne dni (które nie są związane z ekologią, ale można je obchodzić, redukując swój ślad ekologiczny) oraz dodatkowe dni w okresach „bezświątecznych” poświęcone tematom, które nie doczekały się swojego święta.

Strona-kalendarz ma edukować i inspirować odbiorców indywidualnych – głównie mieszkańców miast do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, ma dawać proste recepty, świeże pomysły, inspirować do myślenia – a wszystko to w odniesieniu do ważnych dni w roku.

Dodatkowo w kalendarzu znajdą się inspiracje i gotowe pakiety edukacyjne dla nauczycieli różnych poziomów nauczania, gotowe do wykorzystania przy obchodach świąt ekologicznych w szkole czy przedszkolu.

Ponadto w projekcie zaplanowano dwa komponenty dodatkowe, są to:
• kampania edukacyjna dla placówek oświatowych pod roboczym tytułem „eko-wyzwanie”,
• cykl miejskich obchodów świąt ekologicznych.


 Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.

Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej.Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania oraz obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy.

Nasza oferta obejmuje również ponad sześćdziesiąt tytułów:
warsztatów dla dzieci i młodzieży realizowanych w naszym ośrodku w Łodzi przy ul. Zielonej 27, w szkołach w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i na Śląsku oraz w terenie. Średnio rocznie z oferty edukacyjnej ośrodka bezpośrednio korzysta ok. 12 000 uczniów. Od początku działalności opracowaliśmy około 200 scenariuszy zajęć na potrzeby własne oraz innych organizacji, wydaliśmy ponad 30 publikacji z zakresu edukacji ekologicznej. Poza prowadzeniem stałej działalności edukacyjnej w ramach OEiKE Źródła prowadzą szereg regionalnych oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz do szerokiego grona odbiorców.

Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami edukacji ekologicznej i samorządami. Jako nasz sukces poczytujemy sobie zaufanie tych instytucji i organizacji, które znając dorobek edukacyjny Źródeł, zwracają się do nas, gdy istnieje potrzeba opracowania programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, przygotowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa. Pracowaliśmy na zlecenie m.in. Ministerstwa Środowiska, Polskiej Zielonej Sieci, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Ekorozwoju, Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

„Źródła” są członkiem-założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można nam przekazać 1% swojego podatku.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zrodla.org

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych innych stron internetowych: