WhiteDoorColoredDoor

Wróć do Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Kawiarnia w Durham (Karolina Północna), rok 1940. Osobne wejścia dla białych i „kolorowych” gości. Fot. Jack Delano, PD